HOME | 알립니다 | 로그인 | 회원가입  I  장바구니 I 주문확인 I 메일     
영덕농업협동조합

운영공개

오존수로 세척하여 키토산으로 코팅한 껍질째 먹는 웹빙사과

운영공개 현재위치 : > 운영공개 > 운영공개
2018년 4/4분기 운영공개 자료
조회 : 17 (2019-02-21 09:11:11) 이름 : 영덕농협

영덕농협 2018년 4/4분기 운영의 공개자료를 첩부와 같이 안내 드립니다.

2018년도 한해 동안 사업성과에 대한 자료를 만들었으니 읽어보시고 조합원님들의

많은 관심과 지도편달 부탁드립니다.   

2019년에도 변함없이 영덕농협 많이 이용해주세요.  

문의  영덕농협 기획계  054-734-1212
20190201.jpg
 
20190202.jpg
 
20190203.jpg
 
20190204.jpg
 
20190205.jpg
 
20190206.jpg
 
20190207.jpg
 
20190208.jpg
 
20190209.jpg
 
20190210.jpg
 
20190211.jpg
 
20190212.jpg
 
20190213.jpg
 
20190214.jpg
 
20190215.jpg
 
20190216.jpg
 
20190217.jpg
 
20190218.jpg
 
20190219.jpg
 
20190220.jpg
 
20190221.jpg
 
20190222.jpg
 
20190223.jpg
 
20190224.jpg
 
20190225.jpg
 
20190226.jpg
 
20190227.jpg
 
20190228.jpg
 
20190229.jpg
 
20190230.jpg
 
20190231.jpg
 
20190232.jpg
 
20190233.jpg
 
20190234.jpg
 
20190235.jpg
 
20190236.jpg
 
20190237.jpg
 
20190238.jpg
 
20190239.jpg
 
20190240.jpg
 
20190241.jpg
 
20190242.jpg
 
20190243.jpg
 
20190244.jpg
 
20190245.jpg
 
20190246.jpg
 
20190247.jpg
 
20190248.jpg
 
20190249.jpg
 
20190250.jpg
 
20190251.jpg
 
20190252.jpg
 
20190253.jpg
 
20190254.jpg
 
20190255.jpg
 
20190256.jpg
 
20190257.jpg
 
20190258.jpg
 

   목록

이메일주소무단수집거부  |  개인정보처리방침  |  영상정보처리방침  |  이용안내 |  관리자에게

Copyright ⓒ 2009 by 영덕농업협동조합  All rights reserved.   www.yeongdeoknh.com
대표 : 조형동  /  사업자등록증 : 507-82-03085 /  통신판매신고 : 제2006-13호
본점 : 054-734-1212 우)36434 경북 영덕군 영덕읍 중앙길 122 ,     마트 : 054-733-7282 우)36436 경북 영덕군 영덕읍 중앙길 115-4
주유소 : 054-734-1414 우)36426 경북 영덕군 영덕읍 영덕로 220,  경제사업소 : 054-734-1218 우)36439 영덕군 영덕읍 우곡길 15
지품지소 : 054-732-3156 우)36444 경북 영덕군 지품면 경동로 7156
키토플사과 주문 및 관련 상담은 우곡지점(054-734-1218 / 메일 : nh715017-1@nonghyup.com )

오늘 :   39
어제 :   56
전체 :   302,744